هندسه‌ی محاسباتی

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با داده‌ساختارها و الگوریتم‌های کارا برای حل مسائل هندسی است. موضوعات ارائه‌شده در این درس در سایر حوزه‌های علوم کامپیوتر از جمله گرافیک کامپیوتری، روباتیک، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و پایگاه‌های داده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ریز مواد

 • مقدمه
  • معرفی درس، نمونه مسائل هندسی
 • پوسته‌ی محدب
  • محاسبه‌ی پوسته‌ی محدب در صفحه، عملیات پایه‌ی هندسی
  • چند روش برای محاسبه‌ی پوسته‌ی محدب در صفحه
  • اثبات کران پایین، قضیه‌ی بن-اُر
  • الگوریتم‌های حساس به خروجی، دو الگوریتم بهینه از چن
 • دوگان هندسی
  • دوگان نقاط، پوش‌های بالایی و پایینی، کاربردها، دوگان در فضای سه‌بعدی
 • پوسته‌ی محدب در فضای سه‌بعدی
  • پیچیدگی ترکیبیاتی، نحوه‌ی نمایش، الگوریتم کادوپیچی
  • الگوریتم تصادفی کلارکسون-شور، پوسته‌ی محدب در فضاهای بالاتر
 • تقاطع و چینش خطوط
  • ساخت چینش خطوط، الگوریتم افزایشی، قضیه‌ی قلمرو یک خط
  • تقاطع پاره‌خط‌ها، الگوریتم جاروب صفحه، الگوریتم تقسیم و حل
 • نمودار ورونوی و مثلث‌بندی دلونی
  • تعریف نمودار ورونوی، ویژگی‌ها و قضایا
  • مثلث‌بندی دلونی و خواص آن، الگوریتم فورچیون
  • ارتباط با پوسته‌ی محدب، الگوریتم تصادفی ساخت
  • کاربردهای نمودار ورونوی و مثلث‌بندی دلونی، نمودار ورونوی مرتبه‌ی بالاتر
 • برنامه‌ریزی خطی
  • تعریف برنامه‌ریزی خطی، کاربردهای هندسی در فضای پایین
  • الگوریتم هرس و جست‌وجوی مگیدو، الگوریتم تصادفی-افزایشی سایدل
  • الگوریتم نمونه‌برداری تصادفی کلارکسون
  • مسائل شبیه به برنامه‌ریزی خطی، کوچک‌ترین دایره‌ی محیطی
 • مکان‌یابی نقاط
  • روش تقسیم و حل، نقشه‌ی ذوزنقه‌ای، الگوریتم افزایشی تصادفی
  • الگوریتم هرس و جست‌وجوی کرکپاتریک
 • مثلث‌بندی چندضلعی
  • روش ذوزنقه‌بندی، الگوریتم تصادفی سایدل
  • کاربردهای مثلث‌بندی، مسئله‌ی گالری هنر
 • جست‌وجوی بازه‌ای
  • بازه‌های متعامد: درخت کی‌دی، درخت بازه، آبشار کسری
  • بازه‌های کلی، درخت افراز، درخت برش
  • پنجره‌بندی، درخت جست‌وجوی اولویت، درخت پاره‌خط

ارزیابی

 • آزمون‌های میان‌ترم و پایان‌ترم (۱۰ نمره)
 • سه تمرین‌ نظری (۶ نمره)

مراجع

 • M‎. ‎de Berg‎, ‎O‎. ‎Cheong‎, ‎M‎. ‎van Kreveld‎, ‎and M‎. ‎Overmars‎. ‎Computational Geometry‎: Algorithms and Applications. ‎Third edition‎, ‎Springer-Verlag‎, ‎2008.‎
 • J. O'Rourke. Computational Geometry in C. Second edition, Cambridge University Press, 1998.

اطلاعات تکمیلی