قالب استاندارد پایان‌نامه

نگارش پایان‌نامه‌ علاوه بر بخش پژوهش و آماده‌سازی محتوا، مستلزم رعایت نکات فنی و نگارشی دقیقی است که در تهیه‌ی یک پایان‌نامه‌ی موفق بسیار کلیدی و مؤثر است. از آن جایی که بسیاری از نکات فنی مانند قالب کلی صفحات، شکل و اندازه‌ی قلم، صفحات عنوان و غیره در تهیه‌ی پایان‌نامه‌ها یکسان‌اند، با استفاده از نرم‌افزار حروف‌چینی زی‌لاتک و افزونه‌ی زی‌پرشین یک قالب استاندارد برای تهیه‌ی پایان‌نامه‌ها ارائه گردیده است.

این قالب حاوی توصیه‌های دانشگاه صنعتی شریف درباره‌ی نحوه‌ی نگارش پایان‌نامه‌ها بوده، و می‌تواند برای تهیه‌ی پایان‌نامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز رساله‌های دکتری مورد استفاده قرار گیرد. آخرین نسخه‌ی قالب را می‌توانید از پیوند زیر دریافت کنید.

مطالب مفید